SİNANLI AVUKAT İLKAY MAHANOĞLU
OKUL TEKNOLOJİ PLANI
GENEL AÇIKLAMALAR
Teknoloji, modern endüstriyel çağda önemli bir rol oynadığı için, onu okullarımızla da bütünleştirmek öğrencilerimizi hızla değişen dünyaya adapte etmekte büyük bir yardımcı olacaktır.’ Teknoloji toplumu değiştiren bir etken olduğu için artık günümüzde okulların teknolojiden uzak durma gibi bir şansı bulunmamakta olup, asıl olan onu en etkili nasıl kullanırız sorusuna cevap arama duruma gelmiş olmasıdır.Teknoloji entegrasyonu önemlidir çünkü eğitim reformlarının hedeflerinide destekler.Teknolojinin okullara iyi entegre edilmiş olduğundan emin olmak için eğitimciler ve toplum üyeleri resmi bir teknoloji planı için oluşturmak için iş birliği yapmalıdır. Başarılı olmak için teknoloji planı işbirliğini ve anlamlı öğrenmenin değerini artırmalı, ihtiyaç duyulan gelişme ve desteği sağlamalı ve değişime esneklik sağlamalıdır.
Okul gelişim planlarının bir parçası olarak,teknoloji okulun müfredat hedeflerini desteklemelidir.Teknoloji gelişmek, değişmek , öğrenmek ve öğretmek için bir araçtır.Bu görevi tamamlamak için teknoloji tüm çocukları okul veya yüksek akademik standartlara doğru taşımak için toplumun genel planının bir parçası olmalıdır.
Okul teknolojik planını nasıl geliştirmelidir ve planda neler olmalıdır.Plan geliştimenin ilk etabında bir plan ekibi oluşturulmalıdır.Bu ekip önce okul gelişim planını gözden geçirmeli ve çevre ihtiyaçlarını araştırmalıdır.Etkili bir ekip için gönüllü eğitimciler olması ile birlikte deneyimli toplum üyelerinin tecrübelerinden ve öğrenci –veli girdilerinden oluşmalıdır.Planlama ortakları müdürler,öğretmenler ilçe yöneticlerinden temsilciler, potansiyel iş ortakları, eğitim departmanından yöneticilerden ve velilerden oluşabilir.Özel durumları ve koşulları olan okullarda üyeler çeşitlilik gösterebilir fakat plan eğitimciler ve tecrübeli toplum üyelerinin deneyimleri, bilgileri ve okullarında teknolojinin rolünden beklentilerinin araştırılmasının sonucunu içermelidir. Yöneticilerin ve etkili öğretmenlerin planın uygulanması ve başarısı için anahtar kilit konumdadırlar. Ekip üyeleri, plan için bir vizyon geliştirmek, ona ulaşmak için yerine getirilmesi gereken hedefleri belirlemek ve bu hedeflere yönelik adımları oluştururlar.John See
Planlama ekibi öğrenme süreci ile ilgili bir bilgi tabanı oluşturma sürecine başlar. Ekip üyeleri öğrencilerin nasıl öğrendiklerini anlamaları, işlerinde başarılı olmak için hangi yeterliliklere sahip olmaları gerektiğini ve teknolojinin eğitimi geliştirmek için nasıl kullanılacağını bilmesi gerekir. Teknolojiyi eğitimde uygulamak ekip üyelerinin sadece araştırma yoluyla öğrenme ile değil aynı zamanda araştırmayla birlikte en umut verici yollarla teknolojiyi kullanarak öğrencinin başarısına, olanakların durumuna, mevcut teknolojiye ve mesleki gelişim fırsatlarına ve ihtiyaçlarına da tanıdık olmalıdır.
Okul Teknoloji Planı Geliştirme Ekibi
Adı Soyadı
Unvanı
E-mail adresi
Telefon
İsa ALKAN
Müdür


Orhan ŞAKACI
Müdür Yardımcısı


-----
Bilişim Formatör Öğretmeni



Rehber Öğretmen


Gözde ÇEKİÇ
Matematik Öğretmeni


İsa DİKBAŞ
Okul-Aile Birliği Başkanı


Ece MAHANOĞLU
Öğrenci Temsilcisi


1-Vizyon ve Politika Geliştirmek:
21. yüzyılın ihtiyaçlarına uygun düzenlenmiş bir sınıf ortamı aracılığıyla öğrencilerin teknoloji ve bilgi kaynaklarını bilinçli bir şekilde kullanarak, eleştirel ve yaratıcı düşünmeyle birlikte tüm problemlerine etkili ve verimli çözümler bulabilen öğrenciler yetiştirmektir.
Teknoloji kavramı okullar için uzun vadede birçok değişikliğe neden olabilecektir. Teknolojiyi etkili kullanabilen okullar daha etkili bir görüntü sergileyip, okuldaki bireylerin daha iyi gelişebilmesine yardımda bulunabilecektir. Bu amaçla, teknolojinin stratejik kullanımı, “günümüz öğrencilerinin yarının dünyasına hazırlanması için gerekli öğrenme amaçları ve standartları etrafında hazırlanmış bir okul vizyonu ile başlamalıdır.”(Saban, 2006, s:57) Hazırlanan bu okul vizyonu hayallerden uzak gerçekçi hedefler taşımalı ve gerçek bir zaman diliminde hayata geçirilmeye çalışılmalıdır.
2- Teknolojik İhtiyaç Analizi Yapmak:
Okulumuzun genel durumu aşağıdaki tablodaki gibidir.
Öğrenci Sayısı
Öğretmen Sayısı
Yönetici Sayısı
Yardımcı Personel
BT Sınıfı
Ağ Erişimi
Derslik Sayısı
Isınma Biçimi
Akıllı tahta kurulması planlanan derslik sayısı
Öğretim Şekli
187
12
2
2
10+1
TTNET
15
Kalorifer
12
Normal Eğitim
Laboratuvar sayısı
Yazıcı sayısı
Fotokopi Makinası
1
3
1
Yukarıda okulumuzla ilgili ortaya çıkan tabloya göre Fatih Projesinin kurulumunun tamamlanmasıyla teknolojik altyapı ihtiyaçlarımız tamamlanmış olacaktır.
3- Öğrenci Merkezli Öğrenmeye Odaklanmak
Okulumuzun teknoloji vizyonu doğrultusunda öğrencilerimizin öncelikle teknoloji kullanımı konusunda desteğe ihtiyacı olan öğrencilerimizin temek bilgi ve becerilerini geliştirerek onlara bu konuda destek olmaya çalışılır.Bu seviyede asıl amaç, belirlenmiş olan standartlar çerçevesinde öğrenme amaçlarını gerçekleştirmek ve bilgi-teknoloji okur-yazarlığını da hayata geçirmek için teknoloji kullanımdaki önceliklerin planlanmasıdır. Bu aşamada göz önünde bulundurulması gereken bir diğer husus ise; teknoloji planlamakla yükümlü olan kurul tarafından öğrencilerin öğrenmelerine etki edebilecek tüm faktörlerin araştırılması ve bu araştırma sonuçlarından çıkan sonuçlar (güçlü ve zayıf alanlar) dahilinde süreci planlanmasıdır. Araştırmada öğrencilerin ders notları, ev ödevleri, yıl içerisinde planlamış oldukları projeler ve nitelikleri, başarı seviyesi gibi faktörlerin kullanılması ve sonuçların dikkate alınması önemlidir. Bu belirtilen faktörlere ek olarak kişilik özelliklerinin, sağlık durumlarının ve sosyal becerilerinin öğrenme süreçlerindeki performanslarına ve başarı seviyelerine olan etkisi de araştırılmalı ve planlama sürecinde göz önünde bulundurulmalıdır.






Stratejik Öncelik 1: Öğrencilerin temel bilgisayar kullanım becerilerini geliştirerek öğrenme araçlarında çeşitlilik sağlamak.
Hedef 1- Teknolojiyi sınıfın önemli bir parçası haline getirerek bilgi ve bilgisayar becerilerini geliştirmek
Strateji
Gerekli Kaynak
Sorumlu Kişi(ler)
Bütçe Gereksinimi
Mali Kaynaklar
Zaman Aralığı (Önerilen başlangıç ve bitiş tarihleri)
Değerlendirme
Yöntemi
Değerlendirme
Sonuçları Haziran, 2013-2014
1.1.1
Hem bilgi becerileri hem de bilgisayar becerileri müfredatlarının gereğini yerine getirebilmeleri için teknolojiyi sınıflarının önemli bir parçası haline getirmesi için öğretmenleri teşvik edin
Müdür, Teknoloji takımı
Müdür, Bilgisayar Öğretmeni
Ayni
X
2013-2015
Yıllık gözden geçirme, Periyodik öğretmen gözlemi,Anket

1.1.2
İçiçe geçen derslerin planlamasında birbirlerine destekleyebilmeleri için öğretmenlere işbirliği yapabilecekleri zamanı sağlayın
Öğretmenler, planlama, işbirliği zamanı
Öğretmenler
X
X
Başlangıç
Ocak, 2013
Bitiş
Aralık, 2015
Yıllık gözden geçirme;
Haziran
Öğretmen gözlemi

1.1.3
4. Sınıf bilgisayar becerileri sınavını geçemeyen öğrenciler için telafi programı hazırlayın ve uygulayın
Teknoloji ve Öğretmenler Takımı
Teknoloji takımı
X
X
Başlangıç
Ocak, 2013
Bitiş
Aralık, 2015
Yıllık gözden geçirme;
Ocak
Bilgisayar Becerileri Testi



Hedef 2- Öğrencilerin yıl sonu notlarında sürekli gelişimi desteklemek için okul genelinde online denemeler gerçekleştirmek
Strateji
Gerekli Kaynak (insan gücü ve malzeme)
Sorumlu Kişi(ler)
Bütçe
Gereksinimi
Mali Kaynaklar
Zaman Aralığı (Önerilen başlangıç ve bitiş tarihleri)
Değerlendirme Yöntemi
Değerlendirme Sonuçları Haziran , 2013
1.2.1
Öğretim ve öğrenimi geliştiren sınıf temelli teknolojilerin aratn kullanımı sayesinde öğrencilerin okuma ve matematik dersleri yıl sonu notları yükselmeye devam edecektir
Öğretmenler, sınavlara hazırlık kitapları
Yönetim, Teknoloji takımı,Öğretmenler
yok
X
Başlangıç
Ocak, 2013
Bitiş
Aralık, 2015
Yıllık gözden geçirme;
Haziran
Online değerlendirme

1.2.2
Öğrenciler meb ağı üzerindeki e-posta hesaplarına, kişisel dosyalarına ve paylaşılan dosya alanlarına erişebilmeye devam edeceklerdir.
Teknoloji takımı, Web dosyaları Teknoloji
Öğretmenler, Teknoloji takımı


Başlangıç Ocak 2013
Bitiş
Aralık 2015
3 ayda bir gözden geçirme
başlangıç
Mart, 2013
Öğrenci yardım masası kayıtları , ağ izleme araçları

1.2.3
İstisnai durumu olan öğrenciler için mini laboratuarda ihtiyaç duyulan destekleyici teknolojiler sağlanacaktır.
Özel Programlar
Teknoloji takımı, Özel Programlar Başkanı
$500

Başlangıç Ocak 2013
Bitiş
Aralık 2015
Yıllık gözden geçirme
Haziran
Gözlem , BEP

1.2.4
Öğretimin bağlantılı hale getirilmesi için e-öğrenme şeklindeki derslerde ana müfredata çevrimiçi erişim sağlayın.
Öğretmenler, bilgisayarlar
Müfredat koordinatörü
Ayni
X
Başlangıç
Ocak 2013
Bitiş
Aralık 2015
Yıllık gözden geçirme
Haziran
Öğretmen ve öğrenci anketleri


Stratejik Öncelik 2: Öğrencilerin sağlıklı ve sorumluluk sahibi bireyler olabilmeleri için okulumuzda bilişim etiği ve kültürü oluşturmak
Hedef 1- Bilişim Etiği oluşturmak
Strateji
Gerekli Kaynak
(insan gücü ve malzeme)
Sorumlu Kişi(ler)
Bütçe Gereksinimi
Mali Kaynaklar
Zaman Aralığı
(Önerilen başlangıç ve bitiş tarihleri)
Değerlendirme
Yöntemi
Değerlendirme Sonuçları
Haziran, 2014
2.1.1
Öğrencilerinize öncelikle güvendiğinizi hissettirin
Web 2.0 araçları
Müdür ve rehber öğretmen


Başlangıç
Ekim, 2013
Bitiş
Haziran, 2015
Yıllık gözden geçirme Haziran
Anket ve blog yorumlarının değerlendirilmesi

2.1.2
Medya okur yazarlığı derslerinde değişik etkinlikler uygulayın
Web 2.0 ve ders kitapları
Ders öğretmeni
1000
Okul- Aile Birliği
Başlangıç
Ocak 2013
Bitiş
Aralık 2015


2.1.3
Web 2.0 araçlarıyla çeşitli bilişim kültürü hakkında sayfalar oluşturmalarını ve slogan geliştirmelerini sağlayın

Müdür ve Formatör Öğretmen
.

Başlangıç
Ocak 2013
Bitiş
Aralık 2015
Yıllık gözden geçirme Haziran
Öğrencilerin resimlerinin olduğu çizelgeler


4- Velilerin ve Paydaşların Katılımını Sağlamak :
Hedef: Okulun iç ve dış paydaşları ile ilişkilerini geliştirme
Strateji
Gerekli Kaynak
(insan gücü ve malzeme)
Sorumlu Kişi(ler)
Bütçe Gereksinimi
Mali Kaynaklar
Zaman Aralığı
(Önerilen başlangıç ve bitiş tarihleri)
Değerlendirme
Yöntemi
Değerlendirme Sonuçları
Temmuz, 2013
Okul etkinlikleri ve toplumasl ortaklıklara ilişkin yerel etkinlikler düzenlemek.
Basın Bültenleri, Yönetim,Web siteleri
Yönetim
500 TL
Sponsorlar
Başlangıç
Ocak 2013
Bitiş
Aralık 2015
Yıllık gözden geçirme Haziran
Basın Bültenleri Arşiv

Okul websitesini haftalık olarak güncellemek
Teknoloji takımı, Öğretmenler, öğrenciler
Teknoloji takımı, Webtakımı Klubü, Öğretmenler ve diğer personel
X
X
Başlangıç
Ocak 2013
Bitiş
Aralık 2015
Yıllık gözden geçirme Haziran
Güncel websitesi kullanım istatistikleri

Velilerde eğitimde teknoloji bilinci oluşturmak için seminer düzenlemek
Öğretmenler, Teknoloji takımı, Eğitimler
Yönetim
X
X
Başlangıç
Ocak 2013
Bitiş
Aralık 2015
Yıllık gözden geçirme Haziran
Ulaşılan kişi sayısı ve anketler


OGYE ekibi içerisinde kurulan grup tarafından, velilere okulumuzun bulunduğu beldenin sosyal ve ekonomik açıdan zayıf olduğunu göz önünde bulundurarak ‘ Hangi teknoloji araçlarına sahip oldukları, ne sıklıkla kullandıkları ve okulumuzda bilgisayar kursu açılmasını isteyip istemediklerini’ değerlendirmek adına bir anket çalışması düzenlemesi sağlanacak ve sonuçlar öğretmenler kurulunda paylaşılıp yapılacak çalışmalar planlanacaktır.
Okulda teknoloji planlamakla görevli olan heyet bu araştırmanın bir benzerini de veliler ve paydaşlar üzerinde yapar. Bu araştırmayla birlikte velilerin özellikleri ve sahip oldukları beceriler kısacası göz önünde sergilenen ve sergilenmeyen her türlü özellikleri ortaya konulur. Buradan yola çıkarak velilerin teknolojiye olan ilgi ve alakaları, kullanım oranları belirlenir. Okulda yeni bir teknoloji getirildiğinde bunun velilere tanıtılması gerekmektedir. Velilerden gelen ilgi ve istek doğrultusunda okullarda teknoloji verilebilir.
5- Profesyonel Gelişimi Desteklemek :
Hedef3.2 Personel arasında ve toplum ile etkili iletişimi sağlamak
Strateji
Gerekli Kaynak
(insan gücü ve malzeme)
Sorumlu Kişi(ler)
Bütçe Gereksinimi
Mali Kaynaklar
Zaman Aralığı
(Önerilen başlangıç ve bitiş tarihleri)
Değerlendirme
Yöntemi
Değerlendirme Sonuçları
Haziran, 2013-2014
3.2.1
Google gru oluşturarak tüm personelle iletişimi sağlamak.
Google
Teknoloji takımı
-
Okul bütçesi
Başlangıç
Ocak, 2013
Bitiş
Aralık, 2013
Yıllık Gözden Geçirme Haziran
Gözlem,
Faturalar

3.2.2
Öğrenciler, veliler ve toplum için okul websiteleriyle birlikte blog ve wiki yapılarıyla desteklemek
Websitesi, Teknoloji takımı
Teknoloji takımı

Teknoloji bütçesi
Başlangıç
Ocak, 2013
Bitiş
Aralık, 2013
Yıllık gözden geçirme Haziran
Kullanım istatistikleri

3.2.3
Google grup aracılığı ile okulda teknoloji kullanım örneklerini paylaşmak
Teknoloji takımı ve öğretmenler
Müdür


Başlangıç
Ocak, 2013
Bitiş
Aralık, 2013
Yıllık gözden geçirme in Haziran
Paylaşım sayıları

Öğretmenlerimizin e-posta adreslerini olmayanların ise bir e-posta adresi alarak okul idaresine vermeleri sağlanacaktır. E-postalar üzerinden paylaşılacak bir anket uygulamasıyla ‘öğretmenlerimizin teknoloji okur-yazarlığı, kişisel kullanımları ve öğretim süreçlerindeki kullanımına” ait davranışlarının neler olduğu okul yönetimince değerlendirilecektir. Değerlendirmenin sonunda öğretmenlerimizin kişisel ve öğretim süreçlerinde teknolojiden yararlanma adına nasıl bir desteğe ihtiyaç duyduklarına ait anket düzenlenecektir ve değerlendirilecektir. Anket değerlendirmelerinin sonunda okul yönetimi ve OGYE ekibi içinde kurulan grupla beraber bir planlama yapılacaktır. İlerleyen süreç.de öğretmenlerimizin etkili öğrenci merkezli öğretim süreçleri oluşturmalarında teknolojiden üst düzeyde yararlanmaları amaçlanmaktadır.
Teknolojinin okul ortamına entegre edilmesiyle öğretmenlere farklı roller de yüklenecektir. Bu noktada öğretmenler ve diğer personel için teknolojik açıdan zengin profesyonel gelişim fırsatları sunmak teknoloji planlamasının önemli boyutlarından birini oluşturur. Bu amaçla öğretmenlere şu yeterlilikleri kazandıracak profesyonel gelişim programları hazırlanır:

- temel teknoloji kullanımı (teknoloji okur yazarlığı)

- teknolojinin seçimi ve öğretim sürecine entegrasyonu

- teknolojinin sınıf yönetimi amacıyla kullanılması

- teknolojinin kişisel gelişim için kullanılması

Yukarıdaki yeterlilikler göz önüne alınarak hazırlanacak profesyonel gelişim programlarıyla öğretmenlerin teknolojiye ilişkin beceri düzeylerinin artırılması amaçlanır.
6- Okulun Teknolojik Alt Yapısını İnşaa Etmek :
a) Zayıf olan İnternet erişiminin güçlendirilmesi adına Türk Telekomla işbirliğine gidilmesi,
b) Ulusal projelerden gelecek donanım temini ile yetersiz kalan teknoloji araçlarının sayısı artırılacak.
c) İnternet güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli teknik önlemler alınacak
d) Öğrencilerimizde bilişim kültürünün oluşması için çalışmalar yapılacaktır.
e) Okul Bilişim Formatörü yaşanabilecek donanım ve yazılım sorunlarıyla ilgili olarak ilgili kurum/kuruluşlarla iletişime geçilmesi sürecinde okul yönetimine bilgi verecektir..
Bu aşamada öğrencilerin ve öğretim sürecinin ihtiyaçlarını karşılayacak teknolojik altyapının yeterli düzeye ulaştırılması amaçlanmaktadır. Bu amaç gerçekleştirilirken;



- güncellik,

- güvenlik,

- ağ erişimi,

- öğretmenlerin ve diğer personelin teknolojik destek ihtiyacı,

- çok yönlülük (öğretim, yönetim ve rehberlik işlerinde kullanılabilirlik), durumlarına dikkat edilmelidir.
7- Uzun Vadeli Bütçe Stratejileri Geliştirmek :
Okulumuzun kendine ait herhangi bir bütçesi olmadığı için yaşanabilecek bakım, onarım, güncelleme ve yeni araç alımlarında ilgili kurum/kuruluşlarla ve Okul Aile Birliğiyle iletişim içinde olunacaktır. Yeni kazandırılan araçların öğretimsel ve yönetimsel süreçlerde etkin kullanabilmesi için OGYE ekibince planlama yapılacaktır.
Teknoloji planlama modelin hayata geçirilirken mutlaka dikkat edilmesi gereken kısım bütçe ve mali kaynakların planlanmasıdır. Burada amaç, okul teknoloji planının uygulanması, bu planının hayata geçirilebilmesi ve gelecekle ilgili yapılacak harcamaların karşılanabilmesi için uzun vadeli bütçe stratejilerini kararlaştırmaktır.

Bütçe planlaması yapılırken şu harcama birimleri dikkate alınmalıdır:

- Donanım

- Altyapı

- Bakım ve Onarım

- Yazılım

- Telekomünikasyon Erişimi

- Personel Eğitimi
8- Süreci ve Sonuçları Değerlendirmek :
Okulun mevcut donanımını kullanırken yapılan anketi sürecin sonunda güncelleyerek “Teknolojinin eğitim, öğretim ve yönetimsel süreçlerde kullanımını değerlendirmek üzere öğrenci, öğretmen ve yönetici paydaşlarına yönelik düzenlenecektir. Velilerin teknolojiyi kullanma ve öğrenme istekleri doğrultusunda yapılan çalışmalara yönelik olarak da anket ve toplantıların düzenlenmesi sağlanacak ve değerlendirilecektir. Değerlendirmeler sonunda Okul Teknoloji Planı içeriği sürekli güncel tutulacaktır.
Bu süreçte okulda oluşturulan teknolojik alt yapının işe yararlılığı, teknolojinin derslerle entegrasyonunun öğrenci başarısını ne düzeyde etkilediği ve bunun sonucunda eğitimin kalitesinde ki değişim gibi konular incelenir. Aynı zamanda bu değişimlerle ilgili öğrenci, veli ve okul personelinin görüşleri alınır. Öğrencilerin ve velilerin teknolojiyi kişisel amaç ve okulun amaçlarına ne derece uygun kullandıkları ortaya konur